DY21005 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

Dynamic Mini (thẻ Đồng hành) là thẻ trả trước dùng để thanh toán các giao dịch vé máy bay của Bamboo Airways. Thẻ có hạn mức 5,000,000 VNĐ (đã bao gồm VAT) với thời hạn sử dụng lên tới 24 tháng!
5,000,000 VNĐ

31/12/2021

International Card / Domestic Card

0243 233 3233 - branch 1811