GV21022 – Gói Đồng giá vé hạng thương gia - Bamboo C Pass (GV5)

Thẻ bay trả trước

Gói Đồng giá vé hạng thương gia Bamboo C Pass (GV5) được sử dụng để mua 5 vé bay 1 chiều cho 1 khách hàng cụ thể. Thời gian bay cực kỳ linh hoạt tới 12 tháng kể từ ngày mua. Bay hạng thương gia trên hầu hết các chặng bay nội địa với mức giá không tưởng. Hãy cùng nắm bắt cơ hội sở hữu gói sản phẩm ý nghĩa này nhé
10,950,000 VNĐ

31/12/2022

Thẻ quốc tế/ Thẻ nội địa/ Trả góp

0243 233 3233 - nhánh 1811