GV22221 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Pro – gói đồng giá 20 vé bay thương gia một chiều

Thẻ bay trả trước

Gói đồng Giá vé bay Thương Gia Bamboo C Pass Pro với 20 vé bay một chiều hạng Thương gia, phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ bay cao cấp của khách hàng trong những chặng nội địa trên khắp cả nước.
80,000,000 VNĐ

31/12/2023

Thẻ quốc tế/ Thẻ nội địa/ Trả góp

0243 233 3233 - nhánh 1811