Voucher/Combo
Thỏa sức – Gift voucher đồng giá hạn mức 4.800.000 VNĐ

Đồng giá

4,800,000 VNĐ
Tận hưởng – Gift voucher đồng giá hạn mức 4.000.000 VNĐ

Đồng giá

4,000,000 VNĐ
Bình yên – Gift voucher đồng giá hạn mức 3.200.000VNĐ

Đồng giá

3,200,000 VNĐ
Bamboo Pass - Unlimited - Thẻ bay không giới hạn 6,800,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

Đồng giá

7,480,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Hà Nội – Phú Quốc, nghỉ VinOasis Phú Quốc Resort - Gói trong tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

5,500,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Hà Nội – Phú Quốc, nghỉ VinOasis Phú Quốc Resort - Gói cuối tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

6,380,000 VNĐ
Combo 3N2Đ TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc, nghỉ VinOasis Phú Quốc Resort

Combo (Vé & Khách sạn)

5,300,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Hà Nội - Nha Trang, nghỉ Vinpearl Discovery 1&2 – Gói trong tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

6,380,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Hà Nội - Nha Trang, nghỉ Vinpearl Discovery 1&2 – Gói cuối tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

6,580,000 VNĐ
COMBO MÙA THU – Thỏa Sức

Đồng giá

5,600,000 VNĐ
COMBO MÙA THU – Tận Hưởng

Đồng giá

4,400,000 VNĐ
COMBO MÙA THU – Bình Yên

Đồng giá

3,600,000 VNĐ
Bamboo Pass - Unlimited - Thẻ bay không giới hạn 9,800,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

Đồng giá

10,780,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic – Thẻ trả trước hạn mức 30,000,000 VNĐ

Đồng giá

30,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic – Thẻ trả trước hạn mức 50,000,000 VNĐ

Đồng giá

50,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic – Thẻ trả trước hạn mức 150,000,000 VNĐ

Đồng giá

150,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic – Thẻ trả trước hạn mức 200,000,000 VNĐ

Đồng giá

200,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Unlimited - Thẻ bay không giới hạn 23,100,000 VNĐ

Đồng giá

6,930,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Tự Do hạn mức 3,000,000 VNĐ

Đồng giá

3,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Đồng Hành hạn mức 5,000,000 VNĐ

Đồng giá

5,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Tri Ân hạn mức 8,000,000 VNĐ

Đồng giá

8,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Cất Cánh hạn mức 10,000,000 VNĐ

Đồng giá

10,000,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Bay Bamboo Airways – Nghỉ FLC Quy Nhơn - Gói trong tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

5,500,000 VNĐ
Combo 3N2Đ Bay Bamboo Airways – Nghỉ FLC Quy Nhơn - Gói cuối tuần

Combo (Vé & Khách sạn)

6,500,000 VNĐ
Vui lòng đợi trong giây lát