Voucher/Combo
Nghỉ dưỡng Sol By MELIÁ Phu Quoc/ Novotel Phu Quoc Resort – Khởi hành TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,000,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Sol By MELIÁ Phu Quoc/ Novotel Phu Quoc Resort – Khởi hành TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

5,800,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Sol By MELIÁ Phu Quoc/ Novotel Phu Quoc Resort – Khởi hành Hà Nội (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,400,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Sol By MELIÁ Phu Quoc/ Novotel Phu Quoc Resort – Khởi hành Hà Nội (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

6,600,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Danang Beach Resort/ Novotel Da Nang Premier Han River – Khởi hành Hà Nội/ TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,100,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Danang Beach Resort/ Novotel Da Nang Premier Han River – Khởi hành Hà Nội/ TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

6,420,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Novotel Nha Trang – Khởi hành TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

5,100,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Novotel Nha Trang – Khởi hành TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

4,900,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Novotel Nha Trang – Khởi hành Hà Nội (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

6,500,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Novotel Nha Trang – Khởi hành Hà Nội (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

5,500,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Phu Quoc Beach Resort/ Movenpick Resort Waverly Phu Quoc – Khởi hành TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,500,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Phu Quoc Beach Resort/ Movenpick Resort Waverly Phu Quoc – Khởi hành TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

6,300,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Phu Quoc Beach Resort/ Movenpick Resort Waverly Phu Quoc – Khởi hành Hà Nội (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,900,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Pullman Phu Quoc Beach Resort/ Movenpick Resort Waverly Phu Quoc – Khởi hành Hà Nội (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,100,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic - hạn mức 30,000,000 VNĐ

Đồng giá

30,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic - hạn mức 15,000,000 VNĐ

Đồng giá

15,000,000 VNĐ
Bamboo Pass – Unlimited 8,100,000 VNĐ - Thẻ bay không giới hạn

Đồng giá

8,100,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Đồng Hành hạn mức 5,000,000 VNĐ

Đồng giá

5,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Tự Do hạn mức 3,000,000 VNĐ

Đồng giá

3,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Tri Ân hạn mức 8,000,000 VNĐ

Đồng giá

8,000,000 VNĐ
Dynamic Mini – Thẻ Cất Cánh hạn mức 10,000,000 VNĐ

Đồng giá

10,000,000 VNĐ
Thỏa sức – Gift voucher đồng giá hạn mức 4.800.000 VNĐ

Đồng giá

4,800,000 VNĐ
Tận hưởng – Gift voucher đồng giá hạn mức 4.000.000 VNĐ

Đồng giá

4,000,000 VNĐ
Bình yên – Gift voucher đồng giá hạn mức 3.200.000VNĐ

Đồng giá

3,200,000 VNĐ
Business Trip Card 30 vé

Đồng giá

33,000,000 VNĐ
Business Trip Card 50 vé

Đồng giá

55,000,000 VNĐ
Business Trip Card 100 vé

Đồng giá

110,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 30 vé

Đồng giá

99,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 50 vé

Đồng giá

165,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 100 vé

Đồng giá

330,000,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Vinpearl – Khởi hành TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

5,920,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Vinpearl – Khởi hành Hà Nội (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

6,600,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng trọn gói Vinpearl & vui chơi không giới hạn – Khởi hành Hà Nội/ TP.HCM (trong tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

9,980,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Vinpearl – Khởi hành TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,120,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng Vinpearl – Khởi hành Hà Nội (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

7,560,000 VNĐ
Nghỉ dưỡng trọn gói Vinpearl & vui chơi không giới hạn – Khởi hành Hà Nội/ TP.HCM (cuối tuần)

Combo (Vé & Khách sạn)

10,700,000 VNĐ
Vui lòng đợi trong giây lát