UN22258 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus (3 tháng)

Thẻ bay trả trước

16,200,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
UN22257 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus (3 tháng)

Thẻ bay trả trước

18,900,000 VNĐ 21,000,000 VNĐ
UN22256 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus (3 tháng)

Thẻ bay trả trước

22,950,000 VNĐ 25,500,000 VNĐ
UN22255 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus (2 tháng)

Thẻ bay trả trước

10,800,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ
UN22254 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus (2 tháng)

Thẻ bay trả trước

12,150,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ
UN22253 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus (2 tháng)

Thẻ bay trả trước

14,850,000 VNĐ 16,500,000 VNĐ
WP23261 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 3 tháng

Vé tháng

12,930,000 VNĐ
WP23260 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 2 tháng

Vé tháng

8,620,000 VNĐ
WP23259 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 1 tháng

Vé tháng

4,310,000 VNĐ
FP23258 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 3 tháng

Vé tháng

14,420,000 VNĐ
FP23257 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 2 tháng

Vé tháng

9,620,000 VNĐ
FP23256 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 1 tháng

Vé tháng

4,810,000 VNĐ
GC22255 - Thẻ Quà tặng Bamboo Gift Card mệnh giá 10.000.000 VNĐ

Thẻ Quà tặng

10,000,000 VNĐ
GC22254 - Thẻ Quà tặng Bamboo Gift Card mệnh giá 6.000.000 VNĐ

Thẻ Quà tặng

6,000,000 VNĐ
GC22253 - Thẻ Quà tặng Bamboo Gift Card mệnh giá 3.000.000 VNĐ

Thẻ Quà tặng

3,000,000 VNĐ
GV22233 - Gói Traveller 2 - Đồng giá 10 vé bay nội địa chặng ngắn, hạng phổ thông

Thẻ bay trả trước

11,000,000 VNĐ
GV22234 - Gói Traveller 1 - Đồng giá 10 vé bay mọi chặng nội địa, hạng phổ thông

Thẻ bay trả trước

15,000,000 VNĐ
GV22235 - Gói Bamboo Explorer - Đồng giá 6 vé bay Đông Nam Á hạng Economy

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
UN22247 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

19,550,000 VNĐ 23,000,000 VNĐ
UN22248 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

23,800,000 VNĐ 28,000,000 VNĐ
UN22249 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

32,300,000 VNĐ 38,000,000 VNĐ
UN22252 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Luxury (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

134,300,000 VNĐ 158,000,000 VNĐ
UN22251 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Luxury (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

125,800,000 VNĐ 148,000,000 VNĐ
UN22250 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Luxury (6 tháng)

Thẻ bay trả trước

119,000,000 VNĐ 140,000,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 20 vé

Thẻ bay trả trước

24,090,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 40 vé

Thẻ bay trả trước

46,090,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 60 vé

Thẻ bay trả trước

68,090,000 VNĐ
DY21004 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
DY21005 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
FLC LOTUS MEMBERSHIP PLUS 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC LOTUS MEMBERSHIP PLUS 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
DY21006 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 15,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

15,000,000 VNĐ
DY21007 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 30,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 200,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

200,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus 12 VÉ

Thẻ bay trả trước

12,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 1 - 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 2 - 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 3 - 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 4 - 40 VÉ

Thẻ bay trả trước

40,000,000 VNĐ
Business Trip Plus 50 vé

Thẻ bay trả trước

83,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 10 vé

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 20 vé

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Business Trip Card 20 vé

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Weekday Golfing Dynamic - Gói 1

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
Weekday Golfing Dynamic - Gói 2

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 300,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

300,000,000 VNĐ
GV4.1 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 4tr4

Thẻ bay trả trước

4,400,000 VNĐ
GV4.2 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 3tr6

Thẻ bay trả trước

3,600,000 VNĐ
GV4.3 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 2tr8

Thẻ bay trả trước

2,800,000 VNĐ
GV4C2 – Gói Đồng giá vé hạng thương gia Bamboo Luxe – Bay muôn nơi

Thẻ bay trả trước

9,600,000 VNĐ
FLC Infinity 20

Thẻ bay trả trước

8,000,000 VNĐ
[THẺ LIÊN KẾT DỊCH VỤ BAY – NGHỈ DƯỠNG] - FLC INFINITY - THẺ BAY 15.000.000 VND

Thẻ bay trả trước

15,000,000 VNĐ
[THẺ LIÊN KẾT DỊCH VỤ BAY – NGHỈ DƯỠNG] - FLC INFINITY - THẺ BAY 30.000.000 VND

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
[THẺ LIÊN KẾT DỊCH VỤ BAY – NGHỈ DƯỠNG] - FLC INFINITY - THẺ BAY 50.000.000 VND

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
[THẺ LIÊN KẾT DỊCH VỤ BAY – NGHỈ DƯỠNG] - FLC INFINITY - THẺ BAY 100.000.000 VND

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
[THẺ LIÊN KẾT DỊCH VỤ BAY – NGHỈ DƯỠNG] - FLC INFINITY - THẺ BAY 100.000.000 VND

Thẻ bay trả trước

500,000,000 VNĐ
GV21201 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Plus – gói đồng giá 10 vé bay Thương gia một chiều.

Thẻ bay trả trước

21,900,000 VNĐ
FP21194 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 1 tháng

Vé tháng

2,090,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
Business Trip Card 20 vé

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Business Trip Card 30 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Business Trip Card 50 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
Business Trip Card 100 vé- Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 10 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 20 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 4 - 40 VÉ - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

40,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 3 - 30 VÉ - Mới đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 2 - 30 VÉ - Mới - đặt vé trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 1 - 20 VÉ- Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
GV21208 - Combo đồng giá 6 vé máy bay Bamboo – KLOOK

Thẻ bay trả trước

5,700,000 VNĐ
UN22220 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

217,000,000 VNĐ 310,000,000 VNĐ
UN22219 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

112,000,000 VNĐ 160,000,000 VNĐ
UN22218 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

210,000,000 VNĐ 300,000,000 VNĐ
UN22217 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

105,000,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ
UN22216 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

196,000,000 VNĐ 280,000,000 VNĐ
UN22215 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

98,000,000 VNĐ 140,000,000 VNĐ
UN22214 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

56,000,000 VNĐ 80,000,000 VNĐ
UN22213 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

28,000,000 VNĐ 40,000,000 VNĐ
UN22212 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

42,000,000 VNĐ 60,000,000 VNĐ
UN22211 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

21,000,000 VNĐ 30,000,000 VNĐ
UN22210 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

35,000,000 VNĐ 50,000,000 VNĐ
UN22208 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

17,500,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
Business Trip Card Plus 50 vé - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
Business Trip Card Plus 15 vé - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Business Trip Card Plus 30 vé - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

60,000,000 VNĐ
GV22221 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Pro – gói đồng giá 20 vé bay thương gia một chiều

Thẻ bay trả trước

80,000,000 VNĐ
GV22222 - Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Plus - gói đồng giá 20 vé bay Thương gia một chiều

Thẻ bay trả trước

58,000,000 VNĐ
DY22227 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
DY22226 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
DY22225 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 25,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

25,000,000 VNĐ
DY22224 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
DY22223 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
DY22232 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
DY22231 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
DY22230 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 25,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

25,000,000 VNĐ
DY22229 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
DY22228 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
Vui lòng đợi trong giây lát