CO22246 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Hội An, khởi hành từ Hồ Chí Minh (cuối tuần)

Combo nghỉ dưỡng

10,400,000 VNĐ
CO22245 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Hội An, khởi hành từ Hà Nội (cuối tuần)

Combo nghỉ dưỡng

11,000,000 VNĐ
CO22244 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Hội An, khởi hành từ Hà Nội/Hồ Chí Minh (trong tuần)

Combo nghỉ dưỡng

9,000,000 VNĐ
CO22243 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Nha Trang, khởi hành từ Hồ Chí Minh (cuối tuần)

Combo nghỉ dưỡng

9,400,000 VNĐ
CO22242 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Nha Trang, khởi hành từ Hồ Chí Minh (trong tuần)

Combo nghỉ dưỡng

8,400,000 VNĐ
CO22241 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Nha Trang, khởi hành từ Hà Nội (cuối tuần)

Combo nghỉ dưỡng

11,400,000 VNĐ
CO22240 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl Nha Trang, khởi hành từ Hà Nội (trong tuần)

Combo nghỉ dưỡng

9,400,000 VNĐ
CO22239 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl/VinOasis Phú Quốc, khởi hành từ Hồ Chí Minh (cuối tuần) Giá: 5,500,000 VNĐ

Combo nghỉ dưỡng

11,000,000 VNĐ
CO22236 - CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl/VinOasis Phú Quốc, khởi hành từ Hà Nội (trong tuần)

Combo nghỉ dưỡng

10,000,000 VNĐ
CO22237 – CHILL COMBO Bay Bamboo + Vinpearl/VinOasis Phú Quốc, khởi hành từ Hà Nội (cuối tuần)

Combo nghỉ dưỡng

12,000,000 VNĐ
DY22228 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
DY22229 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
DY22231 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
DY22232 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
GV22222 - Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Plus - gói đồng giá 20 vé bay Thương gia một chiều

Thẻ bay trả trước

58,000,000 VNĐ
GV22221 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Pro – gói đồng giá 20 vé bay thương gia một chiều

Thẻ bay trả trước

80,000,000 VNĐ
FP21194 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 1 tháng

Vé tháng

2,090,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
FP21195 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 2 tháng

Vé tháng

4,180,000 VNĐ 5,200,000 VNĐ
WP21197 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 1 tháng

Vé tháng

1,650,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
WP21198 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 2 tháng

Vé tháng

3,100,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ
WP21199 – Vé tháng Hăng say công việc (bay thứ 2,3,4,5) - Gói 3 tháng

Vé tháng

4,500,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ
FP21196 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 3 tháng

Vé tháng

6,270,000 VNĐ 7,800,000 VNĐ
GV22233 - Gói Traveller 2 - Đồng giá 10 vé bay nội địa chặng ngắn, hạng phổ thông

Thẻ bay trả trước

11,000,000 VNĐ
GV22234 - Gói Traveller 1 - Đồng giá 10 vé bay mọi chặng nội địa, hạng phổ thông

Thẻ bay trả trước

15,000,000 VNĐ
GV22235 - Gói Bamboo Explorer - Đồng giá 6 vé bay Đông Nam Á hạng Economy

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 20 vé

Thẻ bay trả trước

24,090,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 40 vé

Thẻ bay trả trước

46,090,000 VNĐ
Bamboo Holiday Pass – Thẻ trả trước hạn mức 60 vé

Thẻ bay trả trước

68,090,000 VNĐ
DY21004 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
DY21005 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
Business Trip Card 30 vé

Thẻ bay trả trước

33,000,000 VNĐ
Business Trip Card 50 vé

Thẻ bay trả trước

55,000,000 VNĐ
Business Trip Card 100 vé

Thẻ bay trả trước

110,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus mini 12 VÉ

Thẻ bay trả trước

12,000,000 VNĐ
FLC LOTUS MEMBERSHIP PLUS 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC LOTUS MEMBERSHIP PLUS 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 50 vé

Thẻ bay trả trước

165,000,000 VNĐ
Business Trip Card 30 vé

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Business Trip Card 50 vé

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
Business Trip Card 100 vé

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
DY21006 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 15,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

15,000,000 VNĐ
DY21007 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 30,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 15 vé

Thẻ bay trả trước

45,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 30 vé

Thẻ bay trả trước

90,000,000 VNĐ
Bamboo Pass Business 50 vé

Thẻ bay trả trước

150,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus mini 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 200,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

200,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC Holiday MemberShip – Lotus 12 VÉ

Thẻ bay trả trước

12,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 1 - 20 VÉ

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 2 - 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 3 - 30 VÉ

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 4 - 40 VÉ

Thẻ bay trả trước

40,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 10 vé

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 20 vé

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
Bamboo Pass - Dynamic 300,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

300,000,000 VNĐ
GV21022 – Gói Đồng giá vé hạng thương gia - Bamboo C Pass (GV5)

Thẻ bay trả trước

10,950,000 VNĐ
GV4.1 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 4tr4

Thẻ bay trả trước

4,400,000 VNĐ
GV4.2 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 3tr6

Thẻ bay trả trước

3,600,000 VNĐ
GV4.3 – Gói Đồng giá vé hạng phổ thông - Bamboo Joy 2tr8

Thẻ bay trả trước

2,800,000 VNĐ
GV4C1 – Gói Đồng giá vé hạng thương gia Bamboo Luxe - Chặng ngắn

Thẻ bay trả trước

8,000,000 VNĐ
GV4C2 – Gói Đồng giá vé hạng thương gia Bamboo Luxe – Bay muôn nơi

Thẻ bay trả trước

9,600,000 VNĐ
Bamboo Pass – Unlimited 20

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC Infinity 20

Thẻ bay trả trước

8,000,000 VNĐ
FP21181 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 1 tháng

Vé tháng

1,850,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
FP21182 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 2 tháng

Vé tháng

2,950,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
FP21183 – Vé tháng Trọn tuần vi vu - Gói 3 tháng

Vé tháng

4,400,000 VNĐ 5,600,000 VNĐ
WP21184 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 1 tháng

Vé tháng

1,250,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
WP21185 – Vé tháng Hăng say công việc, bay thứ 2,3,4,5 - Gói 2 tháng

Vé tháng

1,950,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
WP21186 – Vé tháng Hăng say công việc (bay thứ 2,3,4,5) - Gói 3 tháng

Vé tháng

2,950,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
Thẻ bay trả trước Bamboo Dynamic CA

Thẻ bay trả trước

105,120,000 VNĐ
GV21200 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass – gói đồng giá 05 vé bay Thương gia một chiều.

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
GV21201 – Thẻ bay trả trước Bamboo C Pass Plus – gói đồng giá 10 vé bay Thương gia một chiều.

Thẻ bay trả trước

21,900,000 VNĐ
Business Trip Card 30 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
Business Trip Card 50 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
Business Trip Card 100 vé- Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 10 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

10,000,000 VNĐ
Business Trip Card Mini 20 vé - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 4 - 40 VÉ - Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

40,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 3 - 30 VÉ - Mới đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 2 - 30 VÉ - Mới - đặt vé trước 72h

Thẻ bay trả trước

30,000,000 VNĐ
FLC PRIVILEGE GÓI 1 - 20 VÉ- Mới - Đặt trước 72h

Thẻ bay trả trước

20,000,000 VNĐ
GV21208 - Combo đồng giá 6 vé máy bay Bamboo – KLOOK

Thẻ bay trả trước

5,700,000 VNĐ
UN22220 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

217,000,000 VNĐ 310,000,000 VNĐ
UN22219 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

112,000,000 VNĐ 160,000,000 VNĐ
UN22218 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

210,000,000 VNĐ 300,000,000 VNĐ
UN22217 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

105,000,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ
UN22216 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Luxury 1 năm

Thẻ bay trả trước

196,000,000 VNĐ 280,000,000 VNĐ
UN22215 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Luxury 6 tháng

Thẻ bay trả trước

98,000,000 VNĐ 140,000,000 VNĐ
UN22214 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

56,000,000 VNĐ 80,000,000 VNĐ
UN22213 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – First Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

28,000,000 VNĐ 40,000,000 VNĐ
UN22212 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

42,000,000 VNĐ 60,000,000 VNĐ
UN22211 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Diamond Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

21,000,000 VNĐ 30,000,000 VNĐ
UN22210 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus 1 năm

Thẻ bay trả trước

35,000,000 VNĐ 50,000,000 VNĐ
UN22208 - Thẻ bay Bamboo Club Unlimited – Gold Plus 6 tháng

Thẻ bay trả trước

17,500,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
DY22227 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 100,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

100,000,000 VNĐ
DY22226 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 50,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

50,000,000 VNĐ
DY22225 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 25,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

25,000,000 VNĐ
DY22224 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 5,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

5,000,000 VNĐ
DY22223 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 3,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

3,000,000 VNĐ
DY22230 - Thẻ bay trả trước Dynamic – Hạn mức 25,000,000 VNĐ

Thẻ bay trả trước

25,000,000 VNĐ
Vui lòng đợi trong giây lát