Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
2 tiếng "Cảm ơn" đôi khi thật khó thốt thành lời. Hãy để sản phẩm Thẻ Quà Tặng Cảm Ơn của Bamboo Airways giúp bạn thể hiện lòng biết ơn chân thành tới bạn bè, người thân và đối tác của bạn. Bạn có thể tự do lựa chọn các hạn mức và để người nhận cảm nhận được tấm lòng của bạn qua mỗi chuyến đi ý nghĩa. Không cần suy nghĩ nhiều nữa,"gói" thẻ bay làm quà ngay thôi!

2000000

3000000

6000000

9000000

10000000

OR
Min:1, Max:10000000
Min: 1,Max: 10
Delivery Options
Pick a Delivery Date


Sender's Details
Receiver's Details
125 characters left

Payable Amount: 0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.